Luni, 13 Noiembrie 2017 11:11

JURIDIC: Evaluarea riscului fiscal din perspectiva înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată (2)

Citiți articolul anterior AICI.

2. DETERMINAREA NIVELULUI RISCULUI FISCAL

Determinarea nivelului riscului fiscal se face de organul fiscal competent după analiza criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal stabilite de noul act normativ.

Noua reglementare stabilește două seturi de criterii: un set de criterii pentru înregistrarea inițială a persoanei impozabile în scopuri de TVA și un set de criterii pentru înregistrarea persoanei impozabile în scopuri de TVA în urma anulării înregistrării ca urmare a constatării că persoana respectivă prezenta risc fiscal ridicat.

În esență, criteriile se referă la următoarele aspecte privind persoana impozabilă:

 • Sediul social al persoanei impozabile – de exemplu, dacă sediul social este stabilit la sediul profesional al avocatului şi este utilizat în cadrul unui contract de asistenţă juridică, iar persoana impozabilă analizată nu deţine sediu/sedii secundare;
 • Insolvență/faliment – de exemplu, dacă cel puţin unul dintre asociaţii şi/sau administratorii persoanei impozabile analizate deţine sau a deţinut calitatea de acţionar/asociat/administrator/titular/membru la cel puţin o persoană impozabilă la care a fost declanşată procedura insolvenţei/falimentului în ultimii 5 ani fiscali încheiaţi şi persoana impozabilă înregistrează obligaţii fiscale principale restante;
 • Inactivitate fiscală – de exemplu, dacă cel puţin unul dintre asociaţii şi/sau administratorii persoanei impozabile analizate deţine calitatea de acţionar/asociat/administrator/titular/membru la cel puţin o persoană impozabilă declarată inactivă fiscal în ultimii 5 ani fiscali încheiaţi, fără a fi reactivate;
 • Inactivitate temporară la registrul comerțului – de exemplu, dacă cel puţin unul dintre asociaţii şi/sau administratorii persoanei impozabile analizate deţine calitatea de acţionar/asociat/administrator/titular/membru la cel puţin două persoane impozabile la care a expirat termenul legal de inactivitate temporară înscrisă la registrul comerţului fără ca acestea să fie reactivate;
 • Respingere/anulare înregistrare în scopuri de TVA – de exemplu, dacă cel puţin unul dintre asociaţii şi/sau administratorii persoanei impozabile analizate deţine sau a deţinut calitatea de acţionar/asociat/administrator/titular/membru la cel puţin o persoană impozabilă la care a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA, în condițiile legii, în ultimii 5 ani fiscali încheiaţi;
 • Obligații fiscale restante – de exemplu, dacă suma totală a obligaţiilor fiscale principale restante înregistrate de persoanele impozabile la care asociaţii şi/sau administratorii persoanei impozabile analizate deţin calitatea de acţionar/asociat/administrator/titular/membru şi de asociaţii (persoane juridice) şi/sau administratorii (persoane juridice) persoanei impozabile analizate este mai mare sau egală cu 50.000 lei;
 • Contravenții – de exemplu, dacă cel puţin unul dintre asociaţii şi/sau administratorii persoanei impozabile analizate şi/sau cel puţin una dintre persoanele impozabile la care aceştia deţin sau au deţinut calitatea de acţionar/asociat/administrator/titular/membru au înscrise în prezent în cazierul fiscal anumite fapte de natura contravenţiilor prevăzute în legislația privind cazierul fiscal;
 • Infracțiuni – de exemplu, dacă cel puţin unul dintre asociaţii persoanei impozabile analizate şi/sau cel puţin una dintre persoanele impozabile la care asociaţii şi/sau administratorii persoanei impozabile analizate deţin sau au deţinut calitatea de acţionar/asociat/administrator/titular/membru au înscrise în prezent în cazierul fiscal anumite infracţiuni şi/sau fapte prevăzute în legislația privind cazierul fiscal;
 • Venituri – de exemplu, dacă administratorii persoanei impozabile analizate nu au obţinut venituri în ultimele 12 luni anterioare celei în care se depune cererea de înregistrare în scopuri de TVA, respectiv în anul fiscal precedent, după caz;
 • Rezidență fiscală – de exemplu, dacă cel puţin unul dintre administratorii persoanei impozabile analizate este cetăţean străin care nu deţine rezidenţă fiscală în România şi capitalul social al persoanei impozabile analizate este sub 45.000 lei;
 • Cont bancar – de exemplu, dacă persoana impozabilă analizată nu deţine cont bancar sau cel puţin una dintre persoanele împuternicite de persoana impozabilă analizată pentru a desfăşura operaţiuni pe conturile bancare ale acesteia nu au calitatea de administrator/asociat/salariat;
 • Activitate desfășurată – de exemplu, dacă persoana impozabilă analizată nu desfăşoară activităţi economice în spaţiul destinat sediului social şi/sau sediilor secundare şi nici în afara acestora;
 • Terți – de exemplu, dacă persoana impozabilă analizată desfăşoară exclusiv activităţi economice în afara sediului social/profesional şi a sediilor secundare (punctelor de lucru);
 • Servicii contabile – de exemplu, dacă persoana impozabilă analizată nu are desemnată o persoană care să conducă compartimentul de contabilitate sau are desemnată o persoană care nu îndeplineşte prevederile legale din domeniul contabilității, în cazul în care contabilitatea este organizată şi condusă în compartimente distincte, inclusiv situaţia în care persoana impozabilă analizată nu are încheiate contracte de prestări de servicii cu persoane fizice/juridice membre active CECCAR, în cazul în care contabilitatea este organizată şi condusă pe bază de contracte de prestări de servicii în domeniul contabilităţii;
 • Salariați – de exemplu, dacă persoana impozabilă analizată nu are încheiate contracte individuale de muncă la data efectuării analizei.

 

(continuăm)

juridic signo

Republicarea conținutului website-ului www.brutarul.ro este permisă în limita de 400 de caractere, cu precizarea sursei și inserarea unui link spre www.brutarul.ro.

 

 

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…